\ krzysztof@kielt.pl

    ∨         X      \o_mnie